Skovhornugle

Skovhornugle

Skovhornugle

Skovhornugle

Latin: Asio otus  Engelsk: Long-eared owl

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Ugler (Strigiformes)
Familie: Ugler (Strigidae)

Længde 31-37 cm, vingefang 86-98 cm. Mellemstor, meget slank ugle med meget orangegule øjne.

Skovhornuglen har store og imponerende orangerøde øjne og lange imponerende fjerhorn.

Den er standfugl i store dele af Europa og trækfugl i det nordlige Skandinavien og Finland. I Danmark er det en ret almindelig ynglestandfugl og den besøger os også som træk- og vintergæst.

 

Skovhornuglen minder meget om den nært beslægtede Mosehornugle, men har meget dyb orange øjenfarve, længere og slankere vinger samt større fjerhorn.

Den er på størrelse med Natuglen, men har en højere og slanke fremtoning. Når en ugle ses jagende i skumringen, kan selv øvede fuglekiggere have svært ved at afgøre, om det er en skov- eller Mosehornugle. Skovhornuglen er – i modsætning til mosehornuglen – nataktiv og gemmer sig dybt inde i en trækrone eller en busk om dagen. 

Herhjemme er det den mest udbredte ugleart, som også yngler på mange øer, hvor Natuglen mangler. Dette skyldes, at arten i modsætning til natuglen, ikke har noget imod at overflyve større strækninger med vand.

Bestanden vurderes til op imod 2000 par og er en almindelig ynglefugl her i landet – dog med flest par i Jylland. 

Den er her hele året, men fugle fra de nordiske nabolande overvintrer ofte her i landet.

Uden for yngletiden er arten kendt for at benytte kollektive sovepladser og, kan anvende de samme sovetræer i årevis. I tilfældet her overnatter 7 ugler sammen, men det er ikke sjældent at opleve den meget sociale skovhornugle sidde og hygge sig med 10-30 andre ugler i tæt bevoksning, især i nåleskov.

Skovhornugle
Skovhornugle
Skovhornugle

Oversigt over uglernes slægtskab

Orden: Ugler (Strigiformes)
Familier i ordenen: 
Uglerfamilien (Strigidae)
Tårnuglefamilien (Tytonidae)

Skovhornuglen hører til ordenen Ugler (Strigiformes), som er fordelt på to biologiske familier;
De egentlige ugler ”Strigidae” (Typical Owls) – 26 slægter, 234 arter
Slørugler ”Tytonidae” (Barn-owl) – 2 slægter, 22 arter

Strigidae slægten består igen af seks ”tribus” (grupper) med atten nulevende slægter. Én af disse slægter er slægten ”Asio” med arten Mosehornuglen, som omtales på denne side.

Asio slægten

ASIO slægten udgøres af 7 arter med en del underarter:

Asio stygius – Flagermushornugle (6 underarter)
Asio otus  – Skovhornugle  – (4 underarter) 
Asio abyssinicus  – Afrikansk Skovhornugle – (2underarter
Asio madagascariensis – Madagaskarhornugle – (ingen underarter)
Asio flammeus  –  Mosehornugle – (11 underarter i 2 grupper)
Asio capensis –  Kap-ugle – (3 underarter) 
Asio clamator  pseudoscops clamator* – Stribet skovhornugle (4 underarter) 

*Arten er “nyligt” flyttet fra slægten “Pseudoscos” til slægten “Asio”.   Men den kan stadig optræde som medlem af slægten ”Pseudoscops sammen med Jameicauglen” nogle steder (fx hos de kendte registratorer iGoTerra og Avibase), og mere sjældent i sin egen slægt ”Rhinoptynx”. Men molekylære beviser angiver, at det er en ægte Asio. 

Fuglenes slægtskaber registreres af især fire international anerkendte tjeklister, men der er ikke altid enighed om, om en art er en selvstændig art eller en underart. I tilfældet “Asio clamator” er der enighed hos de fire lister. Men når en underart opgøres til en art, så kan det vare længe, før det slår igennem til internettets sider eller i de forskellige fuglebøger.

Der hersker forskelle iblandt de fire tjeklister, hvilket skyldes, at gruppen bag én tjekliste kan have en stærkere tendens til at splitte arter, mens en anden kan være mere konservative og krævende i form af dokumentationer for at accepterer et split af en art. Der kan også være tale om at de foreliggende data, som kan antyde en split vurderes forskelligt.

Asio slægten med underarter

Følg linket for at se billede af arten eller underarten.

Asio stygius – Flagermushornugle – Short-eared owl (6 underarter).

Asio otus  – Skovhornugle  – (4 underarter)

Asio abyssinicus  – Afrikansk Skovhornugle – (2underarter)

Asio madagascariensis – Madagaskarhornugle – (ingen underarter)

Asio flammeus  –  Mosehornugle –  (11 underarter fordelt i 2 grupper) 

 • Asio flammeus flammeus
 • Asio flammeus cubensis
 • Asio flammeus domingensis
 • Asio flammeus portoricensis
 • Asio flammeus bogotensis
 • Asio flammeus galapagoensis
 • Asio flammeus pallidicaudus
 • Asio flammeus suinda
 • Asio flammeus sanfordi
 • Asio flammeus sandwichensis
 • Asio flammeus ponapensis

Asio capensis –  Kap-ugle – (3 underarter)

 Asio clamator * – Stribet skovhornugle 

*Arten er flyttet fra slægten “Pseudoscos” til slægten “Asio”.   Se yderligere i boksen ovenfor

Anbefalede fuglesider

The difference we make:

British Trust for Ornitlogy  – BTO

Birds of the World:

The CornellLab og Ornitology – Cornell

Why Birds Matter, and Are Worth Protecting:

National Geographic – MAGAZINE

Flight for survival

Every year

25. 000. 000

birds are killed illegally

Hvert år bliver gennemsnitligt 25.000.000 fugle ulovligt skudt, fanget eller forgiftet, fra de mindste sangfugle til de mest kraftfulde rovfugle. Følg syv fuglearters spektakulære trækrejser, og se de forskellige farer de står over for, i forbindelse nogle af de værste ulovlige fangststeder langs den Afrikanske-Euasian flyverute

Birds Are Vanishing From Nort America:

Antallet af fugle i De Forenede Stater og Canada er faldet med 3 milliarder eller 29 procent i løbet af det sidste halve århundrede. Læs om det HER

Pandion:

En super fugleside fra Dansk Orentoligisk Forening . Se den HER

Translate »