86 / 100

Danske & Nordiske Fugle

Danske og Nordiske fugle er et omfattende emne, hvorfor de er opdelt i hovedgrupper efter  den orden de henhører under, som kan nås via nedenfor værende links. Siden er underopbygning, og vil gradvis vokse efterhånden som jeg får undersider færdig.

Logo 3
Rovfugle i Danmark

Begrebet “rovfugl” har en bred betydning og omfatter arter, som lever både af pattedyr og andre fugle samt arter som lever af både store og små små insekter. Ugler har en  meget tilsvarende levevis, men er ikke nært beslægtet med rovfuglene.

toppet lappedykker

Lappedykker familien er den eneste medlem i ordenen Podicipediformes, og udgøres i Danmark af 5 underarter. De tilbringer alle  hele deres liv på vandet

isfugl

Skrigefugle er som regel farvestrålende fugl med kraftig stemme, stort hover, kraftigt spidst næb og siddefod – omfatter bl.a. Isfugle, Biædere og Hærfugle

Flyvende skarv

Årefodede fugle er havfugle, der dykker efter føden og som alle har en fod med de fire tæer siddende i samme plan, som er forbundet med svømmehud – eksempelvis skarven.

Sortspætte 3

Spættefuglene har deres egen orden, som udgøres af en meget forskelligartet gruppe af fugle. Familien indeholder over 200 arter. I Danmark optræder spættearterne vendehals, grønspætte, sortspætte, stor flagspætte, og lille flagspætte.

Danske fugle, 

tranefugl

Er en meget forskelligartet orden af fugle, der ikke virker særlig nær beslægtede med hinanden. Traner er fx mere beslægtet med blishøns og rørhøns end med storke og hejrer.

Spurvefugle er den største  orden inden for fuglene med mere end 6000 forskellige arter. De varierer i størrelse fra 4-5 gram hos fuglekongen til omkring 1000 gram hos ravnen. 

Ænder udgøres hovedsaligt af to grupper ”dykænder” og ”svømme ænder”. Alle hanner udvikler en pragtdragt i vinterhalvåret.

under-construktion

Mågevadefugle  er en orden af fugle, der oftest findes nær vandet.  Herunder henhører gruppen “vadefugle”

Danske fugle, 

Danske fugle, 

Danske fugle, 

Lommer

Stormfugle

Storkefugle

Herunder hører hejren

under-construktion

Ugler

Hønsefugle

Duefugle

Gøgefugle

Sjældne gæster

Skrigefugle

Translate »