Danske & Nordiske Fugle

Danske og Nordiske fugle er et omfattende emne, hvorfor de er opdelt i hovedgrupper, som kan nås via nedenfor værende links. Siden er underopbygning, og vil gradvis vokse efterhånden som jeg får undersider færdig.

min-dag-med-Fiskeørnen

Rovfugle er en stor mangeartet gruppe øverst i fuglenes fødekæde. De er eminente flyvere med utrolig skarpe sanser, specielt syne og hørelse.

Begrebet “rovfugl” har en bred betydning som omfatter både arter som lever af dyr, og arter som lever af meget små insekter.

toppet lappedykker

Lappedykker familien er den eneste medlem i ordenen Podicipediformes, og udgøres i Danmark af 5 underarter. De tilbringer alle  hele deres liv på vandet

under-construktion

Ænder udgøres hovedsaligt af to grupper ”dykænder” og ”svømme ænder”.

Alle hanner (på nær hos en enkelt art) udvikler i det sene efterår en pragt-dragt, som bæres i forbindelse med pardannelsen  i vinterhalvåret. 

isfugl

Skrigefugle er som regel farvestrålende fugl med kraftig stemme, stort hover, kraftigt spidst næb og siddefod – omfatter bl.a. Isfugle, Biædere og Hærfugle

tranefugl

Er en orden af fugle omfattende meget forskelligartede arter og familier, som hovedsaligt er af tropisk art, der ikke virker særlig nær beslægtede med hinanden.

Traner er mere beslægtet med blishøns og rørhøns end med storke og hejrer.

under-construktion

Mågevadefugle  er en orden af fugle, der oftest findes nær vandet.  Herunder henhører gruppen “vadefugle”

Spurvefugle er den største  orden inden for fuglene med mere end 6000 forskellige arter.

Her til hører sangere, kragefugle,  og svaler. De varierer i størrelse fra 4-5 gram hos fuglekongen til omkring 1000 gram hos ravnen. Her over Gærdesmutten

Lommer

Mågevadefugle  er en orden af fugle, der oftest findes nær vandet.  Herunder henhører gruppen “vadefugle”

Stormfugle

Stormfugle ordenen udgøres af omkring 138 arter som alleer havlevende

Årefodede

Årefodede fugle er havfugle, der dykker efter føden og som alle har en fod med de fire tæer siddende i samme plan, som er forbundet med svømmehud.

 

Storkefugle

Herunder hører hejren

under-construktion

Ugler

Hønsefugle

Lappedykker familien er den eneste medlem i ordenen Podicipediformes, og udgøres i Danmark af 5 underarter. De tilbringer alle  hele deres liv på vandet

Duefugle

Stormfugle ordenen udgøres af omkring 138 arter som alleer havlevende

Gøgefugle

Årefodede fugle er havfugle, der dykker efter føden og som alle har en fod med de fire tæer siddende i samme plan, som er forbundet med svømmehud.

 

Sjældne gæster

Mågevadefugle  er en orden af fugle, der oftest findes nær vandet.  Herunder henhører gruppen “vadefugle”

Skrigefugle

Lappedykker familien er den eneste medlem i ordenen Podicipediformes, og udgøres i Danmark af 5 underarter. De tilbringer alle  hele deres liv på vandet

Stormfugle ordenen udgøres af omkring 138 arter som alleer havlevende

Årefodede fugle er havfugle, der dykker efter føden og som alle har en fod med de fire tæer siddende i samme plan, som er forbundet med svømmehud.