Tårnfalk Extremadura Spanien

flyvende-taarnfalk

Extremadura

Extremadura er især berømt for sit store antal rovfugle, med arter som Golden Eagle, Spansk Imperial Eagle, Bonelli’s Eagle, Short-Toed Eagle, Snake Eagel og Booted Eagle. 

Men den lille Tårnfalk har også sin plads på Extremaduras store åbne sletter og ikke mindst i de åbne skovområder. 

Tårnfalken er en lille rovfugl, der kendes på sine spidse vinger og lange hale. Den har rødbrun overside og lys, spættet underside. Hannen har dog blågråt hoved og haleoverside. Den ses gerne “musende” over åbne områder, hvor den med baskende vinger og udspredt hale næsten står stille i luften, mens den spejder efter bytte på jorden.

Udbredelsesområdet strækker sig over hele Europa og store dele af Afrika og Asien.

 

Arten er hulrugeende, og finder deres reder i hulrum i klipper eller i gamle træer. Hvilket kan ses på billedet til nederst til højre.

Øverste billede viser, at også en opsat kasser tages i besiddelse. Denne og flere andre kasser var dog opsat for at etablere en bestand af Ellekrager, men det er ingen hindring for en Tårnfalk som en habil lille kriger 🙂 

Da dødeligheden for arten visse år kan være ret høj, får tårnfalken, i forhold til de fleste andre rovfugle, relativt mange unger. Antallet af æg reguleres fra år til år meget præcist af den fødemængde, som hunnen modtager op til æglægningen. På den måde undgår tårnfalken at investere energi i unger, som der alligevel ikke vil være føde nok til.

Tårnfalk
Tårnfalken er også ganske villig til at bruge opsatte kasser
taarnfalk-i-rede
Eksempel på hulerugning - billedet er dog ikke fra Extremadure men fra Ungarn
Tårnfalk
Tårnfalk
Tårnfalk
Tårnfalk
Tårnfalk
Tårnfalk
Tårnfalk

Se flere rovfugle fra andre steder i Spanien: Kongeørn, Høgeørn m.f.

Alpasin hides - Adamuz, Andalusia Spain

høgeørn-i-sierra-morena
Translate »