Isfuglen fra Vridsløsebækken

Allan Kierulff

Isfuglen ved Vridsløsebækken

isfuglen

Danmark er tæt på Isfuglens nordligste udbredelse

Isfuglen har i de senere år været i god udbredelse i Danmark, og ses nu både i Thy, Nordsjælland, Sydsjælland og Lolland, hvor den tidligere var fåtallig.

Den danske ynglebestand skønnes i disse år (2020) at tælle op til omkring 900 ynglepar. Men en hård frostperiode i starten af 2021 har utvivlsomt reduceret bestanden.

Den har været ret så dygtig til at tilpasse sig, og da den er ikke er nær så kræsen i sit valg af levested, som tidligere formodet, er den i 2020 og starten af 2021 forholdsvis nem at iagttage mange steder. Et af stederne har været Tueholmsøen og Vridsløsebækken, hvor vi i de sidste 4-5 år har haft megen fornøjelse af de smukke fugle.

Danmark udgør sammen med det sydlige Sverige nordgrænsen for isfuglens udbredelsesområde, og langvarige vintre med hård frost giver erfaringsmæssigt den danske bestand et dyk i antal. Det oplevede man desværre i februar 2021, hvor der var hård frost i en fjorten-dags-periode.

Den periode koste både Isfugle-hunnen fra Vridsløsebækken samt hannen, som holdt i den tilstødende Tueholm sø livet.

Også en ungfugl fra deres sidste kuld, der som resten af kuldet ikke var fløjet videre (på trods af moderens intense forsøg på, at få den til, at forlade området – se billeder senere), men som havde taget ophold i de nærliggende vandhaver, blev fundet død. Områdets tre Isfugle bukkede således under på grund af kulde og mangel på isfrie fiskepladser.

Isfuglen 14
Vinteren kan være hård ved Isfuglen, som ikke tåler perioden med langvarig frost
isfuglen

Yngleforhold

Isfuglenes tiltagne udbredelse skylles dog ikke alene de seneste milde vintre, men også det forhold, at flere af vores vandløb er bragt tilbage til mere naturlige tilstande, og fået en bedre vandkvalitet. Og det er et krav til Isfuglens habitat.

Ligeledes er der nu en mere vildtvoksende natur langs vandkanterne, hvilket igen betyder, at der er flere vandinsekter og grene, som fuglene kan sidde på ved vandet.

De danske fugle er primært standfugle og ganske hårdføre. Dog tvinges de til at flytte sig efter åbent fiskevand i hårde vintre.

Isfuglen får normalt 2 kuld. I april-maj måned lægges 5-7 hvide æg. Rugetiden er på 19-21 dage, og rugningen foretages af begge forældrefugle. Ungerne fodres herefter i en lille måneds tid. Så snart ungerne har forladt reden, forsøger parret sig med kuld nummer to.

Arten yngler i sandbrinker og skrænter. Her graver den en tunnel på ca. en meter, som fører frem til redestedet.

Men en isfugl behøver ikke at have sit redehul i en budskbeklædt brink, der ligger umiddelbart ud til en vandflade. Den kan godt etablere sig flere hundrede meter fra et vandløb eller en sø, bare der er en stejl og fredfyldt skrænt til rådighed, hvor den kan grave sit redehul. Æggene lægges ikke på traditionelt redemateriale, men derimod på fiskeben.

Kønnet skelnes ved næbets farve

Den underste del af næbet er hos hunnen rødt – som på billedet her under.

Både den øverste- og underste del af næbet er hos hannen sort

Isfuglen 17
Isfuglen 16
Isfugl (han) i vinterlandskab
Isfuglen
skrigefugle

Isfugle hun med stor unge

Hun med stor unge, som tilsyneladende ikke har den store lyst til at forlade “mor” og det velkendte område.

På flere af billederne her under, ses det tydeligt hvordan hun skælder og smælder for at få den store unge til at forlade området. På et par billeder ses det også, hvor fortrydeligt han-ungen ser på hende, med en mimik, der klart udtrykker – ja, men hører jeg da slet ikke til her mere.

Han blev på i området trods af moderens forsøg på at sende ham væk, men flyttede lidt fra søen til nogle vandhaver, der via en å hænger sammen med søen. Her kunne han efterfølgende ofte kunne ses sidde i dunhamrene, selv om han ind imellem stadig kunne ses på besøg ved Vridsløsebækken. Lige til frosten blev hård, og i en længere periode lukkede alle fiskepladser af med is – han blev i den periode fundet død.

Isfugl unge 9
Isfugl unge 7
Isfugl unge 6
Isfugl unge 15
Isfugl unge 14
Isfugl unge 10
Isfugl unge 1
Isfugl unge 5
Isfugl unge 2
Isfugl unge 4
Isfugl unge 13
Isfugl unge 11
Isfugl unge 12

Herefter fløj hav væk, og holdt mere til i et nærliggende område. Men vendte ind imellem tilbage, hvor han hurtigt igen fik en skrap på tale, og sendt væk.

Livet er hårdt, især for en ung-han, som ikke har den store lyst til at “flytte hjemmefra” 🙂 

Isfuglen 7
Isfuglen 3b

Mere om isfuglen

Følg billede linket og se siden:

Isfuglen - vandløbets blå lyn

Billeder fra Rådvad og isfugle fra Donau deltaet, Mangrove Kingfisher (Sydafrika), Brown-hooded Kingfisher (Sydafrika), Smyrna Kingfisher (Sri Lanka) og Pied Kingfisher (Sri Lanka)

Anbefalede fuglesider

The difference we make:

British Trust for Ornitlogy  – BTO

Birds of the World:

The CornellLab og Ornitology – Cornell

Why Birds Matter, and Are Worth Protecting:

National Geographic – MAGAZINE

Flight for survival

Every year

25. 000. 000

birds are killed illegally

Hvert år bliver gennemsnitligt 25.000.000 fugle ulovligt skudt, fanget eller forgiftet, fra de mindste sangfugle til de mest kraftfulde rovfugle. Følg syv fuglearters spektakulære trækrejser, og se de forskellige farer de står over for, i forbindelse nogle af de værste ulovlige fangststeder langs den Afrikanske-Euasian flyverute

Birds Are Vanishing From Nort America:

Antallet af fugle i De Forenede Stater og Canada er faldet med 3 milliarder eller 29 procent i løbet af det sidste halve århundrede. Læs om det HER

Pandion:

En super fugleside fra Dansk Orentoligisk Forening . Se den HER

Translate »