Birds Around The World

“Birds around the Worls ” indeholder billeder og fakta om en del af  verdens fugle, indhentet fra mine rejser for at opleve disse prægtige og fascinerende dyrearter. Nogle er ganske velkendte, nogle er eksotiske og nogle igen meget spændende. Men fælles for den er, at de i stor grad præger vores omgivelser – uanset hvor i verden man er.

Rejser / Destinations

Enkelte arter

Vi facineres af fugle

At se og lytte til fugle er en af de bedste måder at opleve natur. 

Der anslås at være knapt 11.000 kendte fuglearter i verden, og naturen har velsignet nogle med den mest utrolige farverige fjerdragt. Fra lyse blå over strålende røde til smukke grønne. Ofte er det svært at tro, at disse fugle er ægte og ikke en opfindelsen af en god maler.

Andre igen har en speciel og interessant livsform eller ser særpræget ud. Hvem syntes ikke, at des ser fantastisk ud, når rovfuglen jager, pardansen mellem lappedykkere og ikke mindst duens intense og kærlige kurmageri.

Der kunne nævnes mange flere eksempler, men fuglenes fantastiske artsrigdom, forskellighed og ofte skønhed giver vor verden et unikt indhold – og for os mennesker en mulighed for at gøre uforglemmelige iagttagelser.

Fuglene levede på Jorden for mere end 100 millioner år siden – det gør dem 20 gange ældre end de tidligste opadgående aber og 400 gange ældre end de tidligste kendte Homo sapiens , den moderne menneskes art.

Hvorfor har fugle haft succes? Hvad kan de lære os?

Læs mere om fuglenes udvikling i et uhyre interessantindlæg  på Videnskab.dk : 

Milepæl i biologien: Sådan blev fugle til fugle

Her gives svar på  giver svar på, hvorfor fugle kan flyve, synge og ikke har nogen tænder.

Fugle er tæt forbundet til miljøet, og deres liv er derfor let påvirkelig for de forandringer der sker i deres miljø

Fugle er nogle af de mest fantastiske dyr på jorden. De kan flyve og gå, og via luften bringe sig hvorhen de vil.

Fugle er en meget speciel slags dyregruppe med meget specifikke egenskaber, som besiddes af dem alle. De er en vigtig del af økosystemet idet de er til stede over hele verden fra Arktis til Antarktis.

Fugle har ”nemt” ved at flytte sig, og anbringe sig i det miljø, der passer dem. Det er den mulighed, der adskiller de arter, der findes i polarområderne fra dem, der er i den tropiske region. Det er den mulighed der gør, at de findes og er udbredt over hele verden.Men da de er så forbundne med miljøet, er de meget let berørte af hvad der sker i det miljø hvori de lever.

Mange fugle er forsvundet eller ligefremt uddøde på grung af de miljøpåvirkninger mennesket påfører naturen. Mange fugle er uddød på grund af jagt, ulovlig fangst og krybskytteri, forstyrret økologisk balance. De er i realiteten under konstant trussel om udryddelse. Det drastiske fald i en række vand fugle på grund af forurenende stoffer som giftige kemikalier og pesticider bliver konstant tilføjet til det vand de er så afhængige af, og for mange arters vedkommende lever i og ved hele deres liv.

Fuglene er afgørende for balancen i dette økosystem, derfor er det så vigtigt, at vi træffe effektive foranstaltninger for at bevare dem ved at give dem et sikkert og rent levested for overlevelse.

FORSÆTTES

Birds around the world – Birds connect our world

Translate »