Havørnen

Havørn

Havørn

Latin: Haliaeetus albicilla 

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Rovfugle (Falconiformes)
Familie: Glenter, ørne & høge (Accipitridae)

En havørn har en længde på 75-103 cm og et vingefang på hele 190-260 cm. Den er Europas største rovfugl, og syner voldsom, når den kredser rundt på sine lange og utrolig brede vinger, og den korte brede kileformede hale syntes næsten at være for kort til fuglen.

I februar 2018 blev der talt 375 havørne i Danmark, og der formodes at være ca. 80 ynglepar.

Der findes otte  arter verden over, fx Hvidhovedet Havørn i Nordamerika, som er USAs Nationalfugl, og Stellers Eagle, som er den største med et vingefang på over 3 meter og et ejendommeligt stort næb

Jagtteknik

Den lever for en stor del af ådsler og opskyllede fisk, men er også en dygtig fisker. Fugle og forskellige pattedyr står også på menuen,  men i yngletiden udgør fisk størsteparten af føden.

Når svømmefugle jages udviser en havørn en ganske særlig teknik, idet den anvender en udmattelsesjagt ved gentagne gange at at forfælge en fugl, som hver gang dykker, men til sidst er så træt og afkræftet, at ørnen nemt kan slå kløerne i den. Blishønen udgør en stor del af føden, men også gæs mf. indgår i fødegrundlaget.

Fakta 
Længde: 70-90 cm
Vægt: 3-5,5 kg
Vingefang: 2-2,5 m
Yngleperiode: April-juni
Antal æg: 2
Antal kuld/år: 1
Rugetid: 40 dage
Ungetid: 70-75 dage
Bestand: 21 ynglepar (2008)
Levealder (max.): 40 år
Udbredelse, verden: Europa og Asien

Udbredelse, Danmark: Sjælden og spredt. Lolland, Sydsjælland, Sønderjylland og Fyn.

De unge ørne lever en meget omstrejfende tilværelse, hvorunder de udsættes for mange farer. Kun ca. hver tiende fugl når den yngledygtige alder på 5-7 år. Men når først de har nået denne alder, bliver de ofte ret gamle.

Havørn
Havørn
Havørn

Havørnen yngler med udsigt til København se det her

Se mere om fugle på DOF Pandion

Translate »