83 / 100

Se billeder af de enkelte arter via billed-linket

Aftenfakl

Det er en fantastisk oplevelse at følge denne elegante og smukke rovfugl. Se den fange en stor gnaver, en mus og en græshoppe – og ellers bare “promovere” til flotte portrætter

Vandrefalk

I Danmark har vandrefalken aldrig været en talrig ynglefugl. Men ved Stevns Klint har den i mange år været ganske produktiv.

Den er verdens hurtigste flyver

Tårnfalk

Tårnfalken er en smuk lille rustrød falk med sine mange små med sorte jævnt fordelte  pletter, og  Danmarks mest udbredte rovfugl.

Falke familien

Falke-ordenen (Falconiformes) blev ind til for få år siden betragtet som en slægt i en fælles orden af rovfugle (ørne, høge, våger m.fl.). Men nyere undersøgelser af fuglenes DNA (2008) har vist, at de udviklingsmæssigt er udskilt fra denne gruppe ret tidligt i fuglenes udviklingsforløb, og i virkeligheden er tættere beslægtet med Papegøjer og Spurvefugle (og tildels ugler).

Falkene er derfor blevet tildelt deres egen orden, den oprindelige orden ”Falconiformes”. En orden der nu kun omfatter slægterne; caracara, latterfalk, skovfalk, pygmæfalk, falk, kestrels.

Da Falconiformes havde sit navn efter falke-slægten Falcon, var det falkene som forblev i denne orden. Alle andre rovfugle slægter blev flyttet og indsat i en ny orden ”Accipitriformes”. Opdelingen er almindelig accepteret, dog ikke i sin fulde helhed annerkendt af alle, da DNA-resultaterne måske kan tolkes på flere måder

Der har således siden 2008 eksisteret to ordener af dagaktive rovfugle 
“Falconiformes” og “Accipitriformes” – øvrige rovfugle)”.

Indsæt lille diagram

Falke-ordenen ”Falconiformes”  kom således til kun at udgøres af en enkelt familie, nemlig familien  ”Falconidae”, der er  opdelt i to underfamilier ”Falconinae” og Polyborinae”

Falke-familien (Falconidae) udgøres samlet af 11 slægter med 65 arter, og er udbredt over hele verden – hvoraf  Falcao-slægten med vandrefalken er én. Men de 11 slægter Familien “Falconidae”, er opdelt i to underfamilier:
 Falconinae 
 Polyborinae 

Ordenen omfatter 2 familier, 11 slægter og 66 arter, hvoraf 39 henføres til slægten Falco, som således  er den største slægt i falkefamilien, og er udbredt over hele verden.

I Danmark yngler tre arter Tårn-, Lærke- og Vandrefalk, og som trækgæster optræder Dværgfalk og Aftenfalk. Jagtfalken ses som en sjælden strejfgæst.

Alle familiens medlemmer er elegant udseende rovfugle, som i størrelse varierer de fra 20 til 60 cm. Flugtsilhuetten er karakteristisk med lange spidse vinger og en ret lang hale. De er eminente flyvere, og mange arter tager næsten udelukkende deres bytte (insekter, fugle) i luften, og det kan bestå af alt, lige fra flyende myrer til større måger. De ses mest i luften i aktiv flugt, men holder meget af at sidde tydeligt fremme på en udgået gren, i toppen af en busk, på pæle, klipper, sten og lignende for at observerer deres terrtorie. 

Udbredelse

Taget under ét er falke udbredt over det meste af verden og er generelt knyttet til åbne landskaber. De bygger i hovedtrækket ikke rede, i stedet yngler de direkte på klippeafsatser eller i hule træer, eller de overtager reden fra andre fugle af passende størrelse.

De voksne er udpræget insektædende, meget sociale og yngler i kolonier, hvilket bl.a. gælder for både eleonora- og aftenfalk  som  især findes i Middelhavsområdet. De yngler meget sent på sommeren, idet de opfodre ungerne med trækfugle, som er på vej sydover. 

Falkene er fuglenes jagerfly, som kan opnå en utrolig fart og har en helt suveræn manøvredygtighed. Deres jagtteknik bygger på, at de med stor fart på til omkring 390 km i timen, slår deres bytte i luften, så det bevidstløs tumler til jorden, hvor det så er et nemt bytte at aflive.

Mange af arter i familien har en såkaldt falketand på over-næbbet, som er et fremspring af næbranden, der bruges til aflivning af byttet.

familien råder over verdens hurtigste flyver – Vandrefalken.

Flying with the fastest birds on the planet
Peregrine Falcon - Animal Camera – BBC.

Se dens fantastiske styrtdyk efter en due.

Vandrefalken (Peregrine falcon) er en fantastisk luftakrobat, og er i stand til at nå hastigheder på op mod 390 km i timen, når den fra stor højde styrtdykker efter sit bytte.

Se BBC optagelser af falkegruppen (og verdens) hurtigste flyver  – 2 1/2 minutters video

 

Flying with the fastest birds on the planet: Peregrine Falcon & Goshawk - Animal Camera – BBC

Med et kamera sat på ryggen ser du en vandrefalk kaste sig ud i et fantastisk dyk. men endnu mere fantastisk – så ses det hvordan den i stor fart manerer igennem skoven, og viser sin helt suveræne og fantastiske flyveegenskaber

Vandrefalken (Peregrine falcon) er en fantastisk luftakrobat, og er i stand til at nå hastigheder på op mod 390 km i timen, når den fra stor højde styrtdykker efter sit bytte .

Se BBC optagelser af falkegruppen (og verdens) hurtigste flyver  – 3 minutters video


Explore The Largest Natural World Encyclopaedia Online:

Wildscreen Arkive

Aftenfalk

Se mere om fugle på DOF Pandion

Translate »