Se billeder af de enkelte arter via billed-linket

Aftenfakl

Det er en fantastisk oplevelse at følge denne elegante og smukke rovfugl. Se den fange en stor gnaver, en mus og en græshoppe – og ellers bare “promovere” til flotte portrætter

Tårnfalk

Tårnfalken er en smuk lille rustrød falk med sine mange små med sorte jævnt fordelte  pletter, og  Danmarks mest udbredte rovfugl.

Falke familien

Falkene (Falco) er en fællesbetegnelse for rovfugle af slægten Falconinae. 

Falkegruppen er en ganske homogen gruppe, men medlemmerne i underfamilien, Daptriinae, dvs. caracaraer samt syv arter af “skovfalke” fra Syd- og Mellemamerika og i Mexico, afviger dog stærkt fra de egentlige falke i udseende. De er en gruppe af rovfugle med spidse og smalle vinger.

Falconinae ordenen omfatter 45 arter, af hvilke 38 henføres til slægten Falco, som således  er den største slægt i falkefamilien, der findes udbredt over hele verden. De øvrige otte arter er de såkaldte falkonetter, tre slægter af helt små, i hovedsagen insektædende falke; en af arterne findes i Sydamerika, en i Afrika, og resten i Sydøstasien

I Danmark yngler tre arter Tårnfalk, Lærkefalk og Vandrefalk, og som trækgæster optræder Dværgfalk og Aftenfalk. Jagtfalken ses som en sjælden strejfgæst.

Falke familien er en ret homogen gruppe af elegant udseende rovfugle, som i størrelse varierer de fra 20 til 60 cm. Flugtsilhuetten er karakteristisk med lange spidse vinger og en ret lang hale. De er eminente flyvere, og mange arter tager næsten udelukkende deres bytte (insekter, fugle) i luften, og det kan bestå af alt, lige fra flyende myrer til større måger. De ses mest i luften i aktiv flugt, men holder meget af at sidde tydeligt fremme på en udgået gren, i toppen af en busk, på pæle, klipper, sten og lignende for at observerer deres territorie. 

Udbredelse

Taget under ét er falke udbredt over det meste af verden og er generelt knyttet til åbne landskaber. De bygger i hovedtrækket ikke rede, i stedet yngler de direkte på klippeafsatser eller i hule træer, eller de overtager reden fra andre fugle af passende størrelse.

De insektædende falke, er meget sociale og yngler i kolonier, hvilket bl.a. gælder eleonorafalken  som findes i Middelhavsområdet. De er falke som yngler meget sent på sommeren, idet de opfodre ungerne med trækfugle, som er på vej sydover.

Falkene er fuglenes jagerfly, som kan opnå en utrolig fart og har en helt suveræn manøvredygtighed. Deres jagtteknik bygger på, at de med stor fart på til omkring 300 km i timen, slår deres bytte i luften, så det bevidstløs tumler til jorden, hvor det så er et nemt bytte at aflive.

Mange af arterne i falke familien har en såkaldt falketand på over-næbbet, som er et fremspring af næbranden, der bruges til aflivning af byttet.

Falke gruppen råder over verdens hurtigste flyver – Vandrefalken.

Flying with the fastest birds on the planet
Peregrine Falcon - Animal Camera – BBC.

Se dens fantastiske styrtdyk efter en due.

Vandrefalken (Peregrine falcon) er en fantastisk luftakrobat, og er i stand til at nå hastigheder på op mod 390 km i timen, når den fra stor højde styrtdykker efter sit bytte.

Se BBC optagelser af falkegruppen (og verdens) hurtigste flyver  – 2 1/2 minutters video

 

Flying with the fastest birds on the planet: Peregrine Falcon & Goshawk - Animal Camera – BBC

Med et kamera sat på ryggen ser du en vandrefalk kaste sig ud i et fantastisk dyk. men endnu mere fantastisk – så ses det hvordan den i stor fart manerer igennem skoven, og viser sin helt suveræne og fantastiske flyveegenskaber

Vandrefalken (Peregrine falcon) er en fantastisk luftakrobat, og er i stand til at nå hastigheder på op mod 390 km i timen, når den fra stor højde styrtdykker efter sit bytte .

Se BBC optagelser af falkegruppen (og verdens) hurtigste flyver  – 3 minutters video

Se mere om Aftenfaklen i Danmarks Fugle og Natur  i – Felthåndbogen

Explore The Largest Natural World Encyclopaedia Online:

Wildscreen Arkive

Aftenfalk

Translate »