Our gallery

Falke familien

falke
Falke

Falkefamilien er en homogen gruppe af utrolig hurtige rovfugle , og en af de største.

falke

Falke gruppen

Falkene (Falco) er en fællesbetegnelse for rovfugle af slægten Falconinae. 

Falkegruppen er en ganske homogen gruppe, men medlemmerne i underfamilien, Daptriinae, dvs. caracaraer samt syv arter af “skovfalke” fra Syd- og Mellemamerika og i Mexico , afviger dog stærkt fra de egentlige falke i udseende. De er en gruppe af rovfugle med spidse og smalle vinger.

Falconinae ordenen omfatter 45 arter, af hvilke 38 henføres til slægten Falco, som således  er den største slægt i falkefamilien, der findes udbredt over hele verden. De øvrige otte arter er de såkaldte falkonetter, tre slægter af helt små, i hovedsagen insektædende falke; en af arterne findes i Sydamerika, en i Afrika, og resten i Sydøstasien

I Danmark yngler tre arter Tårnfalk, Lærkefalk og Vandrefalk, og som trækgæster optræder Dværgfalk og Aftenfalk. Jagtfalken ses som en sjælden strejfgæst.

Falke familien er en ret homogen gruppe af elegant udseende rovfugle, som i størrelse varierer de fra 20 til 60 cm. Flugtsilhuetten er karakteristisk med lange spidse vinger og en ret lang hale. De er eminente flyvere, og mange arter tager næsten udelukkende deres bytte (insekter, fugle) i luften, og det kan bestå af alt, lige fra flyende myrer til større måger. De ses mest i luften i aktiv flugt, men holder meget af at sidde tydeligt fremme på en udgået gren, i toppen af en busk, på pæle, klipper, sten og lignende for at observerer deres territorie. 

Udbredelse

Taget under ét er falke udbredt over det meste af verden og er generelt knyttet til åbne landskaber. De bygger i hovedtrækket ikke rede, i stedet yngler de direkte på klippeafsatser eller i hule træer, eller de overtager reden fra andre fugle af passende størrelse.

De insektædende falke, er meget sociale og yngler i kolonier, hvilket bl.a. gælder eleonorafalken  som findes i Middelhavsområdet. De er falke som yngler meget sent på sommeren, idet de opfodre ungerne med trækfugle, som er på vej sydover.

Falkene er fuglenes jagerfly, som kan opnå en utrolig fart og har en helt suveræn manøvredygtighed. Deres jagtteknik bygger på, at de med stor fart på til omkring 300 km i timen, slår deres bytte i luften, så det bevidstløs tumler til jorden, hvor det så er et nemt bytte at aflive.

Mange af arterne i falke familien har en såkaldt falketand på over-næbbet, som er et fremspring af næbranden, der bruges til aflivning af byttet.

Falke gruppen råder over verdens hurtigste flyver – Vandrefalken.

Flying with the fastest birds on the planet
Peregrine Falcon - Animal Camera – BBC.

Se dens fantastiske styrtdyk efter en due.

Vandrefalken (Peregrine falcon) er en fantastisk luftakrobat, og er i stand til at nå hastigheder på op mod 390 km i timen, når den fra stor højde styrtdykker efter sit bytte.

Se BBC optagelser af falkegruppen (og verdens) hurtigste flyver  – 2 1/2 minutters video

 

Flying with the fastest birds on the planet: Peregrine Falcon & Goshawk - Animal Camera – BBC

Med et kamera sat på ryggen ser du en vandrefalk kaste sig ud i et fantastisk dyk. men endnu mere fantastisk – så ses det hvordan den i stor fart manerer igennem skoven, og viser sin helt suveræne og fantastiske flyveegenskaber

Vandrefalken (Peregrine falcon) er en fantastisk luftakrobat, og er i stand til at nå hastigheder på op mod 390 km i timen, når den fra stor højde styrtdykker efter sit bytte .

Se BBC optagelser af falkegruppen (og verdens) hurtigste flyver  – 3 minutters video

Tårnfalk

Falke

Tårnfalk

( Latin Falco tinnunculus ( (Engelsk Common kestrel)

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Rovfugle (Falconiformes)
Familie: Falke (Falconidae)

Tårnfalken er en smuk lille rustrød falk med sine mange små med sorte jævnt fordelte  pletter, og i øvrigt Danmarks mest udbredte rovfugl.

Der er egentligt ikke meget falkeagtigt over tårfalken, for når tankerne går til falke gruppen, så er forestillingen hurtige og elegante flyvere, der kraftfuldt overrumpler deres bytte i luften – ja de omtales endda som fuglenes ”jagerfly”. Men her ser man en lille rovfugl, der med hurtige vingeslag står bom-stille (musende) i luften – ja den minder faktisk mere en plump helikopter (for at blive i termen fly). Det er Tårnfalken, som vi alle kender den, og selv om det måske ikke ser helt så elegant ud som andre jagende falke, så ser det alligevel imponerende ud, sådan som den næsten som en kolibri står helt stille, og venter på at byttet, skal komme i en fordelagtig stilling.

Dens bytte er meget varieret, og kan være alt lige fra flyvende myrer til større måger.

Udbredelse

Tårnfalken er almindelig i hele landet, og den er vidt udbredt i Europa, Asien og Afrika. Der er tilsyneladende en vis tilbagegang i det sydlige Europa, men i Danmark er bestanden i fremgang, hvilket ser ud til i høj grad at hænge sammen med massiv opsætning af redekasser.

Falke
Falke
Falke
Den musende Tårnfalk som vi alle kender den
Falke
Falke
Falke
Tårnfaklen sidder ofte fuldt fremme, og skuer ud over sit lille "kongerige"
Falke
Falke
For så pludseligt i et hurtigt glideflugt, at slå ned på byttet
Falke
Falke
Falke
Falke
Falke
Falke
Falke
Falke
Falke
Tårnfalken på en opsat radekasse

En god side om Tårnfalk, andre falke arter og andre fugle – med mange billeder og videoer:

The Internet Bird Collection

Falke

Aftenfalk

Latin:  Falco vespertinus  Engelsk:  Red-footed falcon 

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Rovfugle (Falconiformes)
Familie: Falke (Falconidae)

Aftenfalken er en meget elegant og meget smuk lille falk, som er lidt mindre end Tårnfalken, og ses meget sjældent i Danmark.

Den voksne han har sodfarvet fjerdragt bortset fra undergumpen, der er rustfarvet. Benene samt næbroden er røde.

Der er betydelig forskel på kønnet hos denne falk art, idet hannen for det meste er skifergrå, og hunnen er varme kastanjebrun på bryst og toppen af  hovedet.

Aftenfalken er en meget dygtig flyver, der fanger store insekter i luften, men den kan også ”muse” ligesom tårnfalken.

Aftenfalkens hovedføde er hovedsaligt større insekter som guldsmede og humlebier, og i vinterkvarteret ikke mindst græshopper, som den hovedsagelig fanger i flugten. Men i  yngleperioden tager den også mindre hvirveldyr som mus, fugleunger og firben.

Det ser fantastisk ud, når aftenfalken under jagt på flyvende insekter stryger hurtigt og lavt hen over jorden, hvor den i farten snupper insekter.  

Aftenfalken er en af de mest sociale rovfugle, og ses gerne i yngletiden i både større og mindre kolonier- Men de foretrækker, at slå sig ned i en råge–koloni, hvor den ofte ligefremt må tilkæmpe sig en rede. Men da rågen er større end falken, må flere falke slå sig sammen for at sætte rågefamilie på porten.

Aftenfalken er dog ikke afhængig af at yngle kolonivis – også enlige par kan forekomme, og billederne her er taget i Ungarn, hvor et enkelt par havde bosat sig alene i en trætop.

Aftenfalk

Se mere om Aftenfaklen i Danmarks Fugle og Natur  i – Felthåndbogen

Explore The Largest Natural World Encyclopaedia Online:

Wildscreen Arkive

Aftenfalk

Translate »