falke

Tårnfalk

Tårnfalken (Falco tinnunculus) er den mest almindelige rovfugl i Danmark, og er udbredt over store dele af Europa, Asien og Afrika.

 Med en vægt på kun 180g, og en længde på 32-35 cm, samt et vingefang på 71-80 cm hører den til de små rovfugle.

Hannen kan kendes på sit grå hoved, rødbrune ryg og lysegrå hale med det sorte endebånd. Hunnen mangler de klare grå farver.

Den overfor viste er således en hun.

Tårnfalk

(Latin Falco tinnunculus) (Engelsk Common kestrel)

Orden: Falconiformes (Falke-ordenen) – udgøres af én familie
Familie: Falconidae – to grupper Falke og caracaraeer i alt 11 slægter, 65 arter
Sægt: Falco (falke) –  39 arter (én af de 11 slægter fra Falconidae)
Art: Alm. Tårnfalk – findes i “10 underarter”.

Der er dog ikke enighed om antallet af underarter de fire fugle-tjeklister imellem, idet de parvis anerkender forskelligt antal underarter:

HBW and BirdLife Internationale og The Howard and More anerkender 10 underarter.

Clements Checklists og IOC World Bird List  anerkender 11  (herved også iGoTera).

I teksten her listes 11 underarter,  som kan ses HER

Tårnfalken er lidt anderledes end sine slægtninge

Der er faktisk ikke meget falkeagtigt over tårfalken, for når tankerne går til falke gruppen, så er forestillingen hurtige og elegante flyvere, der kraftfuldt overrumpler deres bytte i luften – ja de omtales endda som fuglenes ”jagerfly”.

 Men hos Tårnfalken ser man en lille rovfugl, der med hurtige vingeslag står bom-stille (musende) i luften – ja den minder faktisk mere en lille helikopter.

 Det er Tårnfalken, som vi alle kender den, og selv om det måske ikke ser helt så elegant ud som andre jagende falke, så ser det alligevel imponerende ud, sådan som den næsten som en kolibri står helt stille, og venter på at byttet, skal komme i en fordelagtig stilling.

Dens bytte er meget varieret, og kan være alt lige fra flyvende myrer til større måger.

Falke
Tårnfakl
Tårnfalk
tårnfalk
Tårnfalk (4)
Tårnfalk
Taarnfalk 2a
Tårnfalk

Yngle habitater

Almindelige tårnfalke er meget pragmatiske i valg af ynglesteder, idet de yngler i klipper (bjergområder, stenbrud), på bygninger (gårde, kirker, højhuse) og i træer – enten åbenlyst (f.eks. på tage eller på afsatser af klipper og bygninger), huler.

Som jord-ynglende forekommer de normalt kun i områder med få træer (fx på øer i Nordsøen i klitterne og i moser med få rovdyr eller i nordlige egne som øer eller i steppeområder). Man kan sige, at Tårnfalken praktisk taget yngler ”overalt”.

Seksuel modenhed forekommer i tårnfalken i det andet leveår. Fuglene fører et monogamt partnerskab, der normalt varer hele livet. Arten yngler normalt en gang om året, i sjældne tilfælde produceres der et ekstra kuld.

Bytte

Tårnfalken  lever hovedsageligt af små pattedyr eller sangfugle. Byttearten er udpræget bestemt af lokale forhold. Falke, der lever i åbent dyrket land, jager overvejende de fleste musearter, væsler, og lignende pattedyr. De der lever i byer, spiser dog mest småfugle (såsom gråspurve) op til størrelsen af en due. Desuden er krybdyr og padder, regnorme og insekter som græshopper og biller (og andre hvirvelløse dyr) også inkluderet, især når bestandene af små pattedyr kollapser – selvom området, Efter at have forladt reden, lever unge tårnfalke hovedsageligt af insekter og andre hvirvelløse dyr

Taarnfalk 7
Tårnfaklen sidder ofte fuldt fremme, og skuer ud over sit lille "kongerige"
Taarnfalk 8
Taarnfalk 1
Taarnfalk 3
Taarnfalk 2
Falke
Tårnfaklen sidder ofte fuldt fremme, og skuer ud over sit lille "kongerige"
Falke

Underarter Af Almindelig Tårnfalk (Falco tinnunculus)

En række underarter af almindelig tårnfalk er kendt, de fleste af dem adskilles sig dog kun lidt fra hinanden. Men som nævnt i starten af teksten, så er der ikke enighed om antallet af underarter de fire fugle-tjeklister imellem, idet de parvis anerkender forskelligt antal underarter:

 • HBW and BirdLife Internationale og The Howard and More 10 underarter.
 • Clements Checklists og IOC World Bird List 11  (herved også iGoTera

Underarter

 • Falco tinnunculus tinnunculus
 • Falco tinnunculus perpallidus
 • Falco tinnunculus interstinctus
 • Falco tinnunculus objurgatus
 • Falco tinnunculus canariensis
 • Falco tinnunculus dacotiae
 • Falco tinnunculus neglectus
 • Falco tinnunculus alexandri
 • Falco tinnunculus rupicolaeformis
 • Falco tinnunculus archeri
 • Falco tinnunculus rufescens
Tårnfalk 5 1

En god side om Tårnfalk, andre falke arter og andre fugle – med mange billeder og videoer:

The Internet Bird Collection

Falke

Se mere om Aftenfaklen i Danmarks Fugle og Natur  i – Felthåndbogen

Explore The Largest Natural World Encyclopaedia Online:

Wildscreen Arkive

 

Translate »