Danske Skrigefugle

En fordelingsside for arter i Skrigefugle ordenen.
Indeholder foreløbig kun Isfuglen

Skrigefugle, Coraciiformes er en orden af meget farvestrålende fugle omfattende to familiegrupper:

 1) ellekrager, jordellekrager, courol, biædere, todier, motmoter og isfugle

2) næsehornsfugle, spættehærfugle og hærfugle.

Men kun Isfuglen er fast ynglefugl og Biæderen har ynglet i enkelte tilfælde, findes her fåtalligt og ikke fast.

Danmark er biæderens nordgrænse, selv om enkelte ynglepar har optrådt i Sverige og Estland. De få danske ynglefund er alle gjort i grusgrave.

 Jævnfør Naturbasen: Seneste ynglefund herhjemme er på Røsnæs (v/Kalundborg, Sjælland), hvor en flok på 14 fugle slog sig ned i 1998. Fra 1998 til og med 2003 har arten ynglet årligt på dette sted med nogle få par.

Da Røsnæs-kolonien var på sit højeste var ynglesuccesen også ganske god – med flere kuld på 4-5 unger. I 2004 blev der igen registreret en flok biædere på Røsnæs, men der blev desværre ikke gjort ynglefund dér.

Det er primært Røsnæs, som har huset ynglende biædere, men arten har i perioden også ynglet andetsteds i Vestsjælland samt på Fyn og i Vestjylland.

Hærfuglen ses fåtalligt i korte tidsrum i Jylland.

De danske skrigefugle omfatter således kun;

 én fast ynglefugl – isfuglen, én sjælden ynglefugl – biæderen, samt én der jævnligt er på korte besøg – hærfuglen.

Skrigefugle ordenen “Coraciiformes” udgøres af 6 familier:

 • Isfugl – Alcedinidae(Kingfishers)
 • Jordellekrage – Brachypteraciidae(Ground Rollers)
 • Ellekrage – Coraciidae(Rollers)
 • Biæder – Meropidae(Bee-eaters)
 • Motmot – Momotidae(Motmots)
 • Todies – Todidae; meget lillefugl endemisk til de Carabinske øer, som tidligere hørte til hos Isfuglene. Intet dansk navn

Skrigefugle ordenen er indbyrdesen  en meget forskelligartet og farverig fugleorden.

. Ornitologerne betragter Ellekragen som den førende familie i denne orden. De andre familier er på den en eller anden måde beslægtede med dem. På grund af mangfoldigheden er det svært, at finde generelle træk ved denne fugleordning, men de hyppigste er angivet nedenfor.

Her er de almindelige karakteristika for fugle Skrigefuglene:

 • Meget farverige
 • De fleste fugle i denne rorden har de forreste tre tæer smeltet sammen i bunden af foden. Dette fænomen kaldes Syndactyly.
 • Skrigefuglenes ben er korte, og fødderne er svage.
 • Et af de typiske træk ved denne ordre er at de har et langt og stort næb.
 • De fleste Coraciiformes har også et stort hoved.
 • Halsen hos coraciiform fugle er normalt kort.
 • De fleste af arterne bruger en betydelig del af deres liv i træer.
 • Coraciiformes er spredt i alle dele af verden undtagen de kolde regioner som antartika, grønland eller Rusland.
 • De fleste arter i denne orden har en meget lys, farverig fjerdragtmed forskellige og meget varieret mønstre.

Anbefalede fuglesider

The difference we make:

British Trust for Ornitlogy  – BTO

Birds of the World:

The CornellLab og Ornitology – Cornell

Why Birds Matter, and Are Worth Protecting:

National Geographic – MAGAZINE

Flight for survival

Every year

25. 000. 000

birds are killed illegally

Hvert år bliver gennemsnitligt 25.000.000 fugle ulovligt skudt, fanget eller forgiftet, fra de mindste sangfugle til de mest kraftfulde rovfugle. Følg syv fuglearters spektakulære trækrejser, og se de forskellige farer de står over for, i forbindelse nogle af de værste ulovlige fangststeder langs den Afrikanske-Euasian flyverute

Birds Are Vanishing From Nort America:

Antallet af fugle i De Forenede Stater og Canada er faldet med 3 milliarder eller 29 procent i løbet af det sidste halve århundrede. Læs om det HER

Pandion:

En super fugleside fra Dansk Orentoligisk Forening . Se den HER

Translate »