Biller

3a. Rød Blomsterbuk

Biller (Coleoptera) er en meget artsrig orden af insekter, og er antageligt vor største dyreorden.

Der er beskrevet ca 350.000 billearter fra hele verden, men antallet af arter er skønnes langt større.

I Danmark forekommer næsten 3700 arter.

Langt de fleste biller er små (under 5 mm), de mindste kun ca. 1/4 mm lange, mens de største, som er tropiske, måler ca. 20 cm. Den største danske bille, eghjorten, kan blive godt 7 cm lang.

Billerne udgør på verdensplan den største af alle dyregrupper med over 350.000 beskrevne arter. De opdeles i flere underordener, hvoraf 3 er repræsenteret ved danske arter.

Løbebiller & Sandspringere

De fleste løbebiller er ret uanselige af farve. De fører oftest en skjult tilværelse, og da de tit er nataktive og lever skjulte, og vi ser mest løbebillen, når vi vender en sten eller en flise eller noget haveaffald, hvor de så hurtigt løber væk, for at komme i skjul i mørket.

Eter deres størrelse er de nogle drabelige rovdyr, og er nyttedyr, som er med til at holde planteædende insekter i skak.

En stor del af arterne er specifikke i deres krav til levesteder, og er dermed indikator for, hvordan naturen har det.

Her Brun Sandspringer fotograferet i naturområdet  “Rusland – Nordsjælland”.

Sandspringerens jagtteknik

I klitter på strande og i sandet jord har sandspringeren sin biotop, hvor den i dagtimerne og især i varmt solskinsvejr  er særdeles aktiv og konstant på jagt efter bytte.

Sandspringerens jagtteknik: Dens lange slanke ben og strømlinet krop, gør den til en af de hurtigste insekter, om dens løbe-hastighed er målt til godt 2 km. i timen, hvorved den kan løbe de fleste byttedyr op.

Dog foregår dens angreb ofte ved et super hurtigt og kraftfuldt spring frem mod byttet, som så gribes effektivt i dens kraftige nærmest overdimensionerede kindbakker, der er sylespidse og på indersiden forsynet med skarpe tænder.

Den er absolut et glubs rovdyr, og har da også på engelsk fået navnet “tiger beetles”. Da jeg tog disse billeder, bragede den frem mod den flue den holder i sine kindbakker, angrebet var så voldsomt og kraftfuldt, at de to dyr rullede rundt og sandkorn stod omkring i en lille sky. Nøjagtig som når en løve kaster sig over en gazelle. Jeg må sige, at jeg var imponeret.

Få andre dyr er så elegant tilpasset dets levesteds temperaturforhold, som sandspringeren er.

Om natten er den nedgravet i sandet ien gang få centimeter under overfladen, og når temperaturen når helt præcis 19,5 grader, bliver den aktiv, og kommer frem fra sit skjul.

Sandspringerens foretrukne temperatur ligger på 35 grader, en temperatur som den opnår ved solbadning.  Hvis temperaturen og derved sandet bliver for varmt, hæver den kroppen op, og går “styltegang” på stive strakte ben – som ses på billedet ovenfor.

Flere arter af løbebiller kan opnå en alder af 5 år

Træbukke & Blomsterbukke

Træbukke er planteædere. De fleste arter lever som larver i dødt ved eller under barken af ofte bestemte arter af træer og buske; nogle i mørt ved, andre i mere frisk ved, eller endog i levende ved. De er således ret så alsidige i deres forhold til føde og levesteder.

De er aktive i juni og juli måned, men enkelte kommer allerede frem i april. Enkelte arter ses dog også aktive helt hen i september måned.

De fleste træbukke har som voksne individer en levetid på 1-2 måneder.

De fleste danske træbukke er dagaktive, og på solskinsdage søger de til blomster for at finde føde og parre sig. Nogle af dem kaldes derfor ”Blomsterbukke”.

Andre træbukke kryberudelukkende rundt på deres værtsplanter, hvor de lægger æg.

Føden hos voksne træbukke varierer alt efter arten, men består altid af plantedele.

Blandt træbukkene findes nogle af de mest iøjnefaldende og farvestrålende biller i den danske fauna.

De har ”opfundet” deres stærke farver, som en beskyttelse mod at blive fødeemne for deres fjender, idet stærke farver i naturens verden ofte signalerer ”her er jeg, men jeg er giftig, så spis mig ikke”.

Denne form for forsvar betegnes ”Bates mimicry”. Hvor et ikke giftigt dyr efterligner et giftigt dyrs udseende eller adfærd. Herved opnår det ikke giftige dyr en beskyttelse, idet fugle mf. Har lært at undgå det giftigt dyr.

Her Rød Blomsterbuk fotograferet i Gribskov.

Rød Blomsterbuk

 

Rødhovedet Kardinalbille

Orden: Biller (Coleoptera)
Familie: Kardinalbiller (Pyrochroidae)

Sivbuk – bladbille

Orden: Biller (Coleoptera)
Familie: Bladbiller (Chrysomelidae)

Bladbiller er ofte meget farvestrålende, og kan ikke forveksles med andre i Danmark forekommende arter.

Der findes 24 arter, der i Danmark lever på forskellige vand- og sumpplanter. Flere af arterne er knyttet til bestemte plantearter som voksen eller larve. De voksne sivbukke ses mest i rørsumpen eller moseområder i solklart vejr. 

Vælg gallerier for en anden insekttype

Translate »