Brunbjørn - hun med 1 årig unge

Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 34

Hunbjørnen og ungerne.

Bjørne unger følger moderen i ca. 2 år, hvorefter de er klar til at passe sig selv. Men i hele perioden er moderen meget vagtsom og beskyttende for ungerne, og selv den mindste lyd, kan få hende og ungerne på en hurtig flugt.

Dette er ganske farligt for dem, at møde både faderen og andre hanbjørne, idet de opfatter dem som føde eller konkurrenter. Men også det forhold, at en hun uden unger kommer hurtigere i løbetid, så hannen kan parre hende, og få sine gener videreført, et forhold man ofte møder hos de store pattedyr. Kun i zoologiske haver er det muligt, at have hannen sammen med sit afkom.

Hunbjørnen beskytter derfor sit afkom omhyggeligt, og det ses tydeligt, at både hun og den store unge er lyttende og observerende over for selv den mindste lyd, og er lynhurtigt væk, hvis de opfatter lyde som usikre.

På billederne på siden her, opfanger moderen og den store unge en lyd bag den bakke de befinder sig på, og deres vagtsomhed ses tydeligt.

 

Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 42

Føde:

Den brune bjørn er som udgangspunkt altædende. Den spiser dog primært planteføde, som normalt udgør 65 % af dens føde. Fødevalget varierer dog kraftigt alt efter det geografiske udbredelsesområde og tidspunktet på året. Af planter ædes græs, urter, knopper og bær. Herudover æder den brune bjørn også ådsler, fisk, fugleæg, myrer, elge, rensdyr og honning

Brunbjørnen –
kongen af skovene

Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 30

Vi har ventet et pænt stykke tid i vores skjul, vores opmærksomhed har været spændt og spejdede efter den mindste bevægelse imellem de træer og buske, som omkranser den lille bakke og lysning, vi er anbragt i udkanten af. 

  Pludselig – uden vi har opfattet det mindste, bryder en hun frem over bakketoppen, og tager opstilling. Hun vejrer, og der er ingen tvivl om, at hun er klar over, at der er mennesker i nærheden. Vi er spændte – vil hun forsætte ind i lysningen!

Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 43

Hun vender og drejer sig nogle gange – og afgiver en hørebar brummen

Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 45
Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 32
Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 33

Området er efterhånden godt gennemgået, og hun spejder igen intenst i vor retning – vil forsvinde! vil hun gå ind i lysningen!

Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 39

Pludselig træder en ca. 1 årig unge forsigtigt ud fra buskenes dække. Vi holder vejret FULDSTÆNDIGT og tænker – FANTASTISK, vil det virkelig lykkes os, at få billeder af en hun med sin unge !

Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 46
Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 40
Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 41
Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 44
Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 36
Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 35
Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 37
Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 38
Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 31
Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 29

Hele tiden er hun  opmærksom på om der sker noget i omgivelserne

Fotografering bibliotekarkiv Hun med 2 årig unge 28

En lyd observetes bag bakken, og begge bjørne er meget opmærksomme  på et eller andet, som vi ikke kan se

Se flere dage med brunbjørnen

Til startsiden; Solvenian bears 

Til brunbjørnen; hun med helt små unge

Til; Brunbjørnen – Kongen af skovene

Et par eksempler på SloveniansBears heides

Fotografering bibliotekarkiv Skjul person og turbilleder 50
Fotografering bibliotekarkiv Skjul person og turbilleder 51

SlovenianBears heides er spredt over store afstande, og da der er 20 stk af dem, behøver man ikke at sidde i det samme skjul, selv om man er der en heluge

Fotografering bibliotekarkiv Skjul person og turbilleder 47

Der kan hurtigt blive mangel på lys imellem de høje graner

Fotografering bibliotekarkiv Skjul person og turbilleder 48
Translate »