Rød- & Sort Glente

glente

Glenter

Glentearterne er alle mindre rovfugle med lange vinger og svage ben, der bruger meget tid på at svæve. De forekommer generelt mest i de temperererede områder at verden, men findes dog fåtalligt i Danmark og i lidt større antal i Sverige.

I Danmark forekommer to arter – Rød Glente og Sort Glente. Her ud over er der foretaget omkring 5 observationer af Blå Glente ved Skagen. Men de er kun set kortvarigt, på deres træk mod Sverige.

Glenterne er nogle af rovfuglenes mest adrætte flyvere, og især den røde Glente kombinerer absolut elegance med betagende skønhed i sine elegante svæv.

Glenterne er udprægede ådselsæder, men de tager dog i høj grad også levende bytte som padder, krybdyr, smågnavere samt fugle indgår i fødevalget.

De to glentearter har begge en meget karakteristisk måde, at stille sig an på i luften. De lige som standser op, og stiller sig vandret i luften, mens de betragter et emne – hvilket kan ses på billederne her over for. På billederne ses også den bedste måde, at artsbestemme dem på (da de godt kan ligne hinanden ganske meget), nemlig på at den røde glente har en stor og tydelig kile i halen, hvor den sorte glente kun har en ganske svag til slet ingen kile i sin hale.

En anden karakteristika er også den måde de stiller sig skråt, med én vinge vandret, og den anden næsten lodret op – hvilket også kan ses på billederne her under. glentearter

Hvis man virkelig vil se glenter -masser af glenter - så er det den spanske region "Extremadure " der skal besøges.

rød-glente
Rød Glende - bemærk forskellen på kilen i halen i forhold til den Sorte Glente her under
sort-glende
Sort Glente

Røde Glente

(Milvus milvus)  (Rede Kite)

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Rovfugle (Falconiformes)
Familie: Glenter, ørne & høge (Accipitridae)

Rød Glente eller som den også kaldes ”den røde drage”, fordi den ganske som en drage ofte står med udbredte vinger op mod vinden – helt stille i luften. er en smuk og iøjnefaldende rovfugl, som med sine op til ca. 68 cm i kropslængde, er betydelig større end musvågen. Den er den ”mest” sete af glenterne, og er nem genkendelig, når den ses elegant svævende i luften på sine lange slanke vinger og sin meget rødbrune farve, samt den dybe kile i halen. Kilen er det der gør den relativ nem genkendelig fra den Sorte Glente, som højest har en ganske svag kile i sin hale.

Den røde glente er en fantastisk flyver, der under fødesøgningen flyver ret lavt over jorden, hvor den ofte stopper op i luften, vender rundt og daler ned mod jorden for at undersøge et muligt bytteemne. Når den markerer sit redeterritorium kan den “hænge” i timevis som en drage over skoven, deraf dens engelske navn “kite”.

Men glenten er også i stand til selv at jage og dræbe sit bytte. Ungerne fodres da også hovedsaligt med friskfangede padder, krybdyr, mus, rotter, hareunger, småfugle, kragefugle og måger. Glenten tager de byttedyr, der er mest talrige på ynglestedet.

De danske ynglefugle ankommer til ynglepladsen først i marts. Dårligt vejr kan dog forsinke ankomsten. De danske fugle forlader igen landet i september og overvintrer i Sydvesteuropa. 

Udbredelse

I Europa har den røde glente sin største udbredelse i en linje  fra det sydvestlige Spanien over det østlige Frankrig til Tyskland og mod nord tilo det sydligste Sverige. Sverige har en stor del af Rød Glente langs kysten fra Malmø op mod Åhus, hvor man ikke kan undgå, at møde den ganske ofte. I Danmark er den en sjælden ynglefugl og en fåtallig trækgæst

rød-glente
Rød Glente
rød-glente
glentearter

Gode likns til netsider om Rød Glente:

  • Rød Glente gruppen – en dansk gruppe af ornitologer, som har lavet:

Rød Glente WebPortal.

Denne web Portal er lavet for at fremme arbejdet omkring beskyttelse af Røde Glenter på Sjælland.

 Gruppen består af ornitologer fra Sjælland, som alle arbejder for den Røde Glentes udbredelse, og som har dannet en arbejdsgruppe, hvor som forsøger at registrere ynglende Røde glenter på Sjælland, Møn, Lolland og Falste.

  • LE Milan Royal: Fransk side om glenter. Meget nem forståelig, ved brug af translate, som kører helt gnidningsfrit. 

  • Redkites.net: En fantastisk brugbar side, eller nærmere “et arkiv” med fakta om alverdens dyr og planterindeholder – herunder Rød Glente

rød-glente
rød-glente
rød-glente
rød-glente
rød-glente
rød-glente

Den Sorte Glente

Ses kun sjældent i Danmark

(Milvus migrans ) (Black Kite)

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Rovfugle (Falconiformes)
Familie: Glenter, ørne & høge (Accipitridae)

Den Sorte Glente (som regnes for verdens talrigeste rovfugl), er en mellemstor rovfugl i familien Accipitridae med en længde på 46-59 cm, og med et vingefang på 130-155 cm, hvorved den er mindre end den Røde Glente – mere på størrelse med en musvåge.

Den ligner til forveksling  Rød Glente, men er mørkere brun, med svagt kløfter hale (lige afskåret når den spredes) og bredere vinger. Den har ikke Rød Glentes varmt røde farve.

Den er en lige så eminent flyver som Rød Glente, men flyver mere vågeagtigt. Den svæver, kredser og glider, og stiger ofte højt til vejrs, og der glides så nedad med krumme vinger, mens den hele tiden vrider halen til siden.

Føde
Den Sorte Glente er i endnu højere grad end rød glente altædende og har fundet en næsten uudtømmelig fødekilde i menneskets affaldsbjerge. Derudover lever den af ådsler og tager gerne fisk. Den er en dristig jæger og kan jage andre rovfugle for at få dem til at slippe deres bytte, ligesom den kan røve fisk fra skarvers reder eller snuppe fisk fra fiskemarkeder.

Den Sorte Glente lader ikke sin røde slægtning noget efter, når det angår bevægelse og elegance i luften. Den har dog ikke dennes smukke rødbrune farve, selv om den absolut ikke er sort som dens navn antyder.

Udbredelse

Den sorte Glente yngler meget sjældent i Norden (kun få gange i Sverige), og slet ikke i Danmark, hvor den kun er en sjælden træk- og sommergæst med ca. 100 årlige observationer, mest primo april – medio juni (hyppigst i maj og ved sydlige og østlige vindforhold).

Når den endelig ses her i landet, er det hovedsaligt i det østlige Danmark samt ved Skagen  – glentearter

Syd for Danmark er arten udbredt i de fleste europæiske lande, hvor den findes som ynglefugl i  det sydligeste Finland, samt i Asien, Afrika og Australien.

sort-glende
sort-glende
sort-glende
sort-glende
sort-glende
sort-glende
sort-glende
sort-glente
sort-glente
sort-glente

En god side for Sort Glente, er Beauty of Birds. Se den her

100
Translate »