Sommerfugl

Røsnæs sommerfugle

Sommerfugl

På tur efter Røsnæs sommerfugle, og helst den kritisk truede sommerfugl - Fransk Bredpande

9 fotografer fra Natur Fotograferne i Danmark mødtes på Røsnøs for at se efter planter og sommerfugle. Men den franske bredpande er altså ikke en franskmand – men en meget sjælden sommerfugl i Danmark. Se mere om den i Fethåndbogen her.

Det var endnu en hyggelig tur i dette selskab. Snakken gik en del på, om vi kunne finde den “Fransk Bredpande”, som i Danmark kun findes på og lige omkring Røsnæs. Som det kan ses her til venstre, lykkedes det for mig, at forevige den (endda som den eneste i gruppen). Hvor heldig kan man være, sådan at fange en af vores rødliste dyr som er angivet som en kritisk truet art 🙂 

Fransk Bredpande - én af Røsnæs sommerfugle

FRANSK BREDPANDE – jeg fandt ”sørme” en rødliste art.

Fransk bredpande er en af de sjældneste dagsommerfugle i Danmark, og er vurderet som ”kritisk truet” og påført den danske rødliste.

Det er en varmekrævende art, som i Kalundborg Kommune har sin nordligste forekomst i Europa: Den findes på sydskrænterne af Røsnæs, men det forlyder, at den i de seneste år har spredt sig til arealer i østenden af Saltbæk Vig og til Eskebjerg Vesterlyng, som begge er beliggende ganske tæt på ”foden” af Røsnæs.

Arten findes dog vidt udbredt i Syd- og Mellemeuropa samt i det sydvestlige Asien, men i Danmark, som er dens nordligste udbredelsesområde, er den en absolut sjældenhed.

Det er ganske ”sjovt” og spændende, at finde, fotografere og få en så sjælden dansk dyreart ind i sin fotosamling, som er så begrænset i sin udbredelse og i så fåtalligt et antal, at den er påført den danske rødliste, som en kritisk truet art.

Jeg vil stadig være på udkik efter den, for at få bedre billeder. Men da den kun eksisterer som sommerfugl og i forholdes få individer på de nævnte steder i de tre sidste uger af maj og første uge af juni, samt i august måned, er muligheden for at finde den begrænset. Men det gør jo netop ”jagten” interessant og spændende – det er en udfordring 1f642

Da jeg er absolut novice på sommerfugle-området, var det held, at jeg fik den, MEN DEN DER INTET SØGER – FINDER INTET 1f642

Femplettet Køllesværmer

På Røsnæs stødte jeg for første gang som naturfotograf på ” den ”Femplettede Køllesværmer”. En flot sort ”tingest” med stærkt røde pletter (fem 🙂 ) på vingerne.

Selv om køllesværmeren ikke ligner helt det vi normalt opfatter som en sommerfugl, så henhører den under arten – sommerfugle. Den er således endnu en af Røsnæs sommerfugle.

Ser man nærmere på sådanne en spirvip, vil man opdage, at den adskiller sig ganske markant fra sommerfuglene: Forvingerne er lange og smalle, bagvingerne er korte og trekantede, kroppen er kraftig, og følehornene er tykke og aflangt kølleformede.

Netop de karakteristiske følehorn har givet gruppen dens danske navn “køllesværmere”. De er ganske rigtigt ikke dagsommerfugle, men tilhører en gruppe af ret primitive “småsommerfugle” – deres størrelse til trods.

Hvad er så det for én flot fyr, der stærkt tiltrækker de omkringværende fugle og rovinsekter opmærksomhed ved at signalerer ”her er jeg – spis mig bare! Tilsyneladende en modig fyr, men den kan være lidt af et ubehageligt selskab, hvis man ikke tænker på farverne som en advarsel. For:

KØLLESVÆRMERNE ER GIFTIGE OG KAN UDSKILLE BLÅSYRE. Hvor giftige de er, oplevede den excentriske insektforsker Miriam Rothschild på egen krop, da hun i et forsøg placerede to dråber forsvarsvæske fra en voksen køllesværmer på sin hud. Udover store røde plamager omkring dråben fik hun åndenød, pulsen steg til 130, og hun følte sig utilpas i flere timer bagefter.

VELBEKOM – hverken rør eller spis mig 🙁 :-(:-(

Billeder af Røsnæs sommerfugle, køllesværmere og landskaber

Se mere om Røsnæs sommerfugle, dyr og planteliv her

Translate »