73 / 100

Spurvefugle - Familien Sangere

Denne side vil blive fordelings siden til billeder og tekster om spurvefamilien – Sangere

 

Spurvefugle - Familien Sangere; er en gruppe af mindre fugle under spurvefugle ordenen.

Sangere er indenfor fuglene navnet på en stor gruppe af mindre fugle, der for de flestes vedkommende er udbredt i den gamle verden. De har et spinkelt næb og lever næsten udelukkende af insekter. Fjerdragtens farver er som regel afdæmpede med grå, brune og gule nuancer. Sangerne er især knyttet til krat og skov. Mange arter ligner hinanden meget og adskilles bedst på deres sang.

De blev tidligere opfattet taksonomisk som en enkelt familie (Sylviidae) med flere hundrede arter, heraf 40 europæiske og 11 danske.

Studier af fuglenes DNA har siden 1980’erne ført til en forståelse af, at sangerne i virkeligheden ikke alle er nært beslægtede med hinanden, men tilhører vidt forskellige familier. Mange nye fuglefamilier er derfor oprettet, men der er stadig stor tvivl om mange arters indbyrdes slægtskab.

Ulovlig jagt og krybskytteri

Desværre drives der en omfattende ulovlig jagt på vores sangfugle, idet op mod en milliard fugle ud af en samlet bestand på fem milliarder anslås hvert år, at måtte lade livet på træk i Europa. De bliver skudt eller fanget i net

En foruroligende stor del af de trækkende sangfugle kommer ikke igen efter deres træk tilbage fra deres overvintrings steder. Specielt de sangfugle, der trækker ned over Sydøsteuropa, går en livsfarlig tid i møde på deres tur. De skal nemlig flyve spidsrod mellem tusinder af krybskytter og ulovlige fangstnet, inden de når frem til deres vinterpladser.

På to afgrænsede områder på Cypern bliver der hvert år fanget to millioner trækfugle, mens der flere steder i Rumænien og Serbien foregår rene massakrer. Det sker på trods af nationale jagtforbud og EU’s fugledirektiv til beskyttelse af trækfugle.

En sektion om spurvefugle – familien sangere – en gruppe af mindre fugle

I Danmark findes 11 sangere som almindelige ynglefugle. De er alle trækfugle, der overvintrer i Afrika.

Desuden forekommer tre sjældnere ynglefugle: græshoppesanger (Locustella naevia), savisanger (Locustella luscinioides) og drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus). Høgesanger (Sylvia nisoria) var tidligere en fast dansk ynglefugl. Omkring 25 andre sangere træffes tilfældigt i landet, hvoraf de fleste er iagttaget mindre end 50 gange indenfor de sidste 100 år.

Sangerne blev tidligere opfattet som en enkelt familie, kaldet Sylviidae. De fleste sangere placeres nu i nye familier, der ofte endnu ikke har danske navne.

Sangerne inddeles nu i disse familier:

Info er hentet fra wikipedia, og der kan læses mege om sangere via linket nedenfor:

https://da.wikipedia.org/wiki/Sangere

Translate »