Høgeuglen - en sjælden gæst fra nord

Ugler

Høgeuglen

Når man hører navnet på denne art, første gang, er det nærliggende at spørge ”er det en høg eller en ugle” der tales om?

 Og hvis man ser på denne artes adfærd og nogle af dens træk under dens jagt, efter yderligere spor på hvad den egentlig er, bliver man nemt yderligere i tvivl om hvor den hører til. Høgeuglen har trods alt en lang hale og spidse vinger – ganske som en falk. Dens flymønster svarer meget til Aftenfalk, og dens jagtmønster er sammenlignelig med en Spurvehøgs.

Den er også aktivt i løbet af dagen, som en høg. Så er den en høg eller en ugle?

Det er selvfølgelig en ugle. Men den opfører sig på mange områder – som en høg! Det er også derfor den har fået sit navn ”Høgeugle”.

Her hjemme er høgeuglen en forholdsvis sjælden gæst, der ikke optræder hvert år, men visse år kan den dog optræde invasionsatgigt.

I Danmark yngler 7 ugle arter, men der er yderligere observeret 4 arter på træk. Én af dem er den lille Høgeugle. Den er dog en sjælden gæst, men i 2016 havde vi nogle stykker på besøg – én i Gribskov og én i Kongelunden på Amager. Her ud over skulle der være rapporteret om en til to andre.
Høgeuglen som blandt andet yngler i det nordlige Skandinavien adskiller sig fra de fleste andre ugle arter, ved at de er dagaktive, og jager om dagen.

Den er ikke særlig stor, og med sine grå/sorte farver, falder den godt ind i skovens skyggeagtige mosaik, så det kan godt være lidt af et problem, at finde den.
Men heldigvis kan den godt lide, at have overblik, og sidder derfor ofte og spejder på en enlig træstub, i toppen af et træ, eller en gren der rager ud fra et træ, hvorved det ikke er helt umuligt at spotte den alligevel.

Den er ganske tillidsfuld

Når en Høgeugle først er fundet, er det nemt at holde kontakten med den, for den er ikke særlig bange for mennesker, så det er ganske nemt, at følge den rundt i det område hvor den holder til. Faktisk tager den slet ikke notits af os når vi følger den rundt i den lysning, hvor den holder til. Den både jager og spiser gerne selv med en flok fotografer klods op af dens træ.

Det at den lever langt mod nord, hvor den næppe ser mennesker, er nok grunden til, at den er ret så ligeglad med vores tilstedeværelse.
Den bliver i sin læsning og nære omegn, så længe der er mus nok, hvilket giver os mulighed for, at tilbringe megen tid sammen med den, uden at den forsvinder.

Den ene gang jeg besøgte den, havde jeg fornøjelsen af at følge og betragte den i fire timer. Herefter var det mig der forlod den. Det plejer at være omvendt, at fuglene forlader mig, før jeg har fået de billeder jeg godt vil ha’.

en sjælden gæst
en sjælden gæst

Arten lever højt mod nord, men når kulden bliver for stor, eller føden bliver knap, trækker den længere mod syd, hvor den ofte finder en niche i Danmark for at overvintre.

Denne dagaktive ugleart er nemmere at observere end andre ugler, fordi den søger sin føde hovedsaligt i dagtimerne

Høgeuglen en sjælden gæst

Ugle

Den holder ofte til og yngler i de mægtige russiske nåleskove - og de vilde nordiske fjeldskove.

Den lille ugle lever langt mod nord i Europa, i Rusland og Sibirien til Stillehavskysten og videre østpå i Alaska og Canada.

Den lever en tilbagetrukket tilværelse i øde områder med åben nåle- og birkeskov. Dér yngler den så tidligt, at megen af den mere åbenlyse adfærd, der knytter sig til territorieforsvar og formering, er overstået, inden naturinteresserede normalt besøger områderne.

Denne lille ugle er modsat de fleste andre ugler ofte aktiv også om dagen. Træffer man den på ynglepladsen om sommeren, sker det gerne i en lysning i skoven eller i en skovkant ud til en mose. Den er ikke sky, men meget opmærksom og betragter den indtrængende intenst med sine lysende, gule øjne.

Høgeugle
Høgeugle
dagaktive ugleart
Høgeugle
Høgeugle
Dagaktive ugleart
Høgeugle
Høgeugle
Dagaktive ugleart

De 7 ynglende uglearter i Danmark:

Når den kommer på vingerne, sker det hurtigt, men ikke helt så lydløst som hos andre ugler

Ugle
Dagaktive ugleart
Ugle
Ugle
dagaktiv ugleart
Høgeugle
Ugle
en sjælden gæst
en sjælden gæst
en sjælden gæst
En dagaktive ugleart lader sig forholdsvis nemt fotografere

En ugle er en eminent jæger

Næsten hele kroppen er dækket af fjer, der gør den glat og strømlinet. Fjerene er bløde, hvilket gør uglerne næsten lydløse, når de jager deres bytte. Knoglerne er som hos de fleste andre fugle meget lette og ofte tilmed hule, hvilket gør vægten mindre. Samlet set gør det ugler til eminente flyvere.

Til forskel fra de fleste rovfugle sluger uglerne byttet helt og gylper klumper af ufordøjet føde op. Disse dannes i fuglens kråse (muskelmave), hvor også byttets knogler findeles. Uglerne har derimod ingen kro (udvidelse af spiserøret) som rovfuglene.

Størrelsesmæssigt er der meget stor forskel på de enkelte arter. Verdens mindste ugle er den 13,5 cm lille alfeugle (Micrathene whitneyi), mens den største er stor hornugle med et vingefang på to meter. En høgeugle med sine 35 cm, henhøre således til blandt de mindre ugler. Hunnen er ofte også større end hannen. Hos enkelte arter er hunnen helt op til 50% større end hannen.

Høgeuglen

Når en høgeugle jager, ænser den ikke fotografernes tilstedeværelse

Se Høgeugle jage store natinsekter til deres unger

Se Høgeugle jage mus live

8 uglearter og deres kald

En side om Høgeuglen en sjælden gæst. Denne dagaktive ugleart er nemmere at observere end andre ugler, fordi den søger sin føde hovedsaligt i dagtimerne

Se mere om fugle på DOF Pandion

Translate »